SrbijaSpace logo

Obuka agenata za nekretnine

 

Obuka agenata za nekretnine


Neophodan segment svake organizacije jeste obuka novih zaposlenih kako bi se novopridošli što brže uklopio u sistem, kako u sistem poslovanja i opštih uslova rada, tako i u filozofiju kompanije, koja je svaka posebna i svoja.

Iz mog dosadašnjeg iskustva, ovo drugo se nameće kao bitniji segment uklapanja u sistem, i uopšte svrhe obuke. Posao nije lako naučiti, ali se znanje stiče vremenom, postaje iskustvo, a uveliko zavisi od osobina ličnosti i karaktera individue, a što je ključ za uklapanje u duh i filozofiju kompanije.

U Solis nekretninama, sada treću godinu zaredom, postoji tzv. „Mentorski program“ koji je osmišljen u svrsi obučavanja i bržeg uklapanja novih kolega u posao. Mentorski program trenutno čine 4 mentora, obučenih za rad sa novim kolegama, te je njihov zadatak da što pre ojačaju agenta za samostalan rad i život u kolektivu. Da bi ste steklo zvanje mentora, osoba je u obavezi da ispuni određene targete u radu, da odsluša edukaciju na temu mentorstva te da dobije procenu od psihologa, a zatim i menadžmenta kompanije, a sve u svrsi potrebnih kompetencija za posao mentora.

S obzirom na to da je u poslu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti velika fluktuacija agenata, mentori imaju težak zadatak: obučiti agenta, ali ga i prigrliti i biti podrška, sprijateljiti se, otvoriti mu vrata tima koji treba da ga prihvati, kao i agent njih, uveriti ga u dobrodušnost i dobronamernost kolektiva.
 

To je sve velik i vremenski zahtevan rad, gde su pored svega toga mentori i dalje agenti koji rade sa svojim klijentima.


Zapravo se mnoge od tih stvari dešavaju spontano i u hodu, energijom, za šta je potrebno vreme. I ishod je uvek neizvestan.

U Solisu, obuka traje godinu dana te u tih godinu dana agenti uče kako se radi u računaru, kako se skuplja i obrađuje baza podataka, kako se vode poslovni razgovori i pregovori sa kupcima i sa prodavcima, dakle veština prodaje, rad na terenu, spremanje dokumentacije, kako funkcionišu javne institucije, pravni delovi poslova, postavljanje oglasa na sajt, dolazak do ponude...

A kroz sve to vreme potrebno je da se agent uklopi u kolektiv i prihvati filozofiju firme, da se sa njom saživi. Tako da, ako ćemo govoriti o obuci agenta za nekretnine, treba dati važnost osobinama individue kojoj će se mentor posvetiti, kao što su:

 • hrabrost,
 • integritet,
 • dobronamernost,
 • upornost,
 • jaka snaga volje,
 • emotivna stabilnost,
 • brzina učenja,
 • razumevanje drugih,
 • empatija,
 • želja za promenom,
 • proaktivno razmišljanje...


Ove i mnoge druge osobine je potrebno razvijati i negovati ih, jer kao što su ključne u opstanku, tako su ključne i u razgovorima sa klijentima, kojima je potrebno uliti poverenje u rešavanje njihovog stambenog pitanja, jedne od najvažnijih životnih odluka.

U nastavku navešćemo nekoliko ključnih tačaka izvedenih iz ovog opšteg teksta kako bismo čitaocu taksativno i detaljno približili ključne segmente teksta:


Obuka kao ključni segment


Obuka novih zaposlenih ključna je za njihovo brzo uklapanje u sistem organizacije. Ona ne samo da uči o tehničkim aspektima posla, već i o filozofiji i vrednostima kompanije. Kao takva, ona je neizostavan segment poslovanja i potrebno je posebno joj se posvetiti kako bi opstala i razvijala se.


Obuke zaposlenih
 


Mentorstvo kao podrška


Mentorski programi, poput ovog kod nas, pružaju strukturu i podršku novim zaposlenima. Mentori imaju važnu ulogu u obuci novih kolega, ali i u pružanju podrške i integraciji u kolektiv.


Osobine individue


Osim tehničkih veština, posebna pažnja se posvećuje osobinama individue kao što su hrabrost, integritet, empatija i druge. Ove osobine su ključne ne samo za uspeh u poslu već i za izgradnju poverenja sa klijentima.


Dužina obuke


U Solisu, obuka traje godinu dana, što omogućava novim zaposlenima da nauče sve aspekte posla i da se integrišu u kolektiv. Ipak, učenje i uopšte samostalna obuka u radu sa ljudima traje ceo život. Zato su osobine individue presudne u karijeri svakog agenta za posredovanje u prometu nepokretnosti.


Nepredvidivost procesa


Iako postoji struktura obuke, mnogi procesi, kao što su izgradnja odnosa sa kolegama i klijentima, dešavaju se spontano i zahtevaju vreme i energiju.


Prilagođavanje obuke


Važno je imati fleksibilnost u pristupu obuci novih zaposlenih. Svaki pojedinac donosi sa sobom jedinstvene veštine, iskustva i potencijalne izazove, kao i lični život. Stoga, programi obuke trebaju biti prilagođeni kako bi odgovarali potrebama i sposobnostima svakog novog zaposlenog. To može uključivati individualne sesije obuke, dodatne resurse ili čak mentorstvo prilagođeno specifičnim potrebama.


Kontinuirana podrška


Obuka novih zaposlenih ne sme se zaustaviti nakon formalnog perioda obuke. Kontinuirana podrška i mentorstvo su ključni za dugoročni uspeh. To može uključivati redovne sastanke sa mentorima, pristup dodatnim obukama ili resursima, kao i otvorenu komunikaciju i povratne informacije o napretku, te stvaranje prijateljstava sa kolegama.


Obuke agenata


Kultura učenja


Važno je stvoriti kulturu učenja unutar organizacije u kojoj se vrednuje stalno usavršavanje i razvoj veština. To može podstaći motivaciju novih zaposlenih da aktivno traže prilike za učenje i razvoj. Organizacije mogu podržati ovu kulturu kroz pružanje resursa za obuku, podsticanje saradnje među kolegama i priznavanje postignuća u oblasti obuke i razvoja.


Evaluacija i prilagođavanje


Redovna evaluacija efikasnosti programa obuke ključna je za kontinuirano poboljšanje. Praćenje rezultata obuke, povratnih informacija novih zaposlenih i performansi na poslu omogućava organizaciji da identifikuje moguće nedostatke ili prilike za unapređenje. Na osnovu tih informacija, programi obuke mogu biti prilagođeni kako bi se bolje odgovorilo na potrebe organizacije i novih zaposlenih.


Povezivanje sa poslovnim ciljevima


Obuka novih zaposlenih treba da bude usklađena sa poslovnim ciljevima i strategijama organizacije. Kada novi zaposleni jasno razumeju kako njihov rad doprinosi ciljevima kompanije, to može povećati njihovu motivaciju i angažovanost. Stoga je važno da programi obuke agenata za nekretnine budu usmereni ka razvijanju veština i znanja koja direktno podržavaju poslovne potrebe i ciljeve.


Inovacije u obuci


S obzirom na brze promene u tehnologiji i poslovnim praksama, organizacije treba da budu spremne da inoviraju u oblasti obuke. To može uključivati uvođenje novih tehnologija za obuku, poput naprimer simulacije ili različitih psiholoških igara. Svaka inovacija može pomoći u efikasnijem prenosu znanja i veština novim zaposlenima.

Kroz ove dodatne aspekte, tekst dodatno naglašava kompleksnost i važnost procesa obuke novih zaposlenih, ističući potrebu za prilagođavanjem, podrškom, kontinuiranim učenjem, evaluacijom i inovacijama. Ovi elementi su ključni za izgradnju uspešnog tima i postizanje poslovnih ciljeva organizacije.

BONUS VIDEO: Dan Agenta

 

Slike: solis-nekretnine.com

 


Autorski tekst: Lana Lemajić


Komentari (1)

Dana

Prava stvar! Ranije kod nas nije ni bilo neke naročite obuke, pipkalo se po mraku, ovo što radi Solis je pravo osveženje.

(Dobar) +1
(Slab) 0
15-Jun-24 16:08:11 PMDodajte komentar