SrbijaSpace logo

Sve što treba da znate o korišćenju buster sedišta za decu

 

Sve što treba da znate o korišćenju buster sedišta za decu

Učenje dece o važnosti sigurnosnih mera u automobilu počinje već u ranom detinjstvu kroz upotrebu auto-sedišta. Ovo iskustvo ih navikava na važnost vezivanja tokom vožnje i promoviše pravilan položaj sedenja, umesto opasnih aktivnosti kao što je stajanje između sedišta.

Kako deca rastu, normalno je da se roditelji zapitaju: "Kada je pravi trenutak za prelazak deteta na sledeće sedište?" Ovo pitanje je legitimno jer pravilan izbor auto-sedišta, uključujući prelazak na buster sedište, podrazumeva da je dete dostiglo određenu težinu, visinu i, naravno, uzrast.

Ovde ćemo se pozabaviti buster sedištima kao priznatu i zakonski regulisanu komponentu dečje auto-opreme.


Kako se tretira upotreba buster sedišta prema zakonima u Srbiji?


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima kaže da je u Srbiji nužno koristiti buster sedišta za decu koja su ispod visine od 135 centimetara ili mlađa od 12 godina. 

Pravilnik o bezbednosnim sedištima, koji je deo ovog zakona, detaljno reguliše način prevoženja dece u bezbednosnim sedištima i standarde koje moraju da ispunjavaju.

Iako se neki roditelji ne pridržavaju ovog pravila, smatrajući da je vožnja na kratkim udaljenostima manje rizična, nezgode su moguće i na kraćim putovanjima i pri nižim brzinama.

Kazne za nepoštovanje ovih pravila su stroge i zavise od konkretnog prekršaja:

  • Za nepostavljanje auto-sedišta novčana kazna je 5.000 dinara,

  • Vožnja deteta na prednjem sedištu u krilu može rezultirati kaznom od 20.000 do 40.000 dinara,

  • Prevoženje deteta na mestu koje nije predviđeno za sedenje može biti kažnjeno novčanom kaznom do 120.000 dinara ili zatvorom.


Kada dete treba da pređe na buster sedište?


Odluka o korišćenju buster sedišta zavisi od težine i uzrasta deteta. Ova sedišta, koja su danas lako dostpuna i u online prodavnicama kao što je www.decjibazar.rs, namenjena su deci koja su previše teška za auto-sedišta za bebe, ali su još uvek premalena da bi koristila samo pojas za odrasle.

Buster sedište je preporučljivo za decu težine od oko 15 do 36 kilograma.

Osim težine, starost deteta takođe može biti relevantan kriterijum za prelazak na napredniji nivo sedišta. Iako je težina dece često slična, svako dete se razvija individualno, pa je moguće da će neko dete biti lakše ili teže za svoju starosnu grupu, što može zahtevati korišćenje sedišta iz drugačije kategorije.

Bitan faktor pri izboru sedišta je i visina deteta. Kako smo već naveli, pravilo je da se buster sedište koristi sve dok dete ne dostigne visinu od 135 cm ili ne napuni 12 godina.

Nekompatibilno sedište može umanjiti njegovu efikasnost i ugroziti bezbednost deteta u vozilu. Zato da biste bili sigurni da birate najbezbedniji i najprikladniji proizvod za svoje dete, važno je da se informišete i posavetujete sa stručnjacima pre same kupovine sedišta za auto.


Kako pravilno koristiti buster sedište? 


Možda zvuči komplikovano, ali osnove su zapravo prilično jednostavne. Kada birate gde da postavite sedište u automobilu, bitno je da uvek u obzir uzmete uzrast, visinu i težinu deteta.

Važno je pravilno instalirati sedište, a najbolji vodič je uputstvo od proizvođača. Takođe je korisno naučiti dete o važnosti korišćenja bustera i ohrabriti ga da samostalno poštuje pravila.

Poštovanje zakona o korišćenju buster sedišta nije važno samo da biste izbegli kazne, već pre svega radi zaštite najmlađih. Roditelji igraju najvažniju ulogu u primeni ovih pravila. Očuvanje bezbednosti dece na putu je ne samo zakonska obaveza, već i moralna dužnost.

Svi smo pozvani da preuzmemo aktivnu ulogu u zaštiti naše dece u saobraćaju, a pravilno korišćenje buster sedišta je osnovna mera u ostvarivanju tog cilja.


Zaključak


Buster sedišta su namenjena za decu koja su izrasla iz auto-sedišta, ali još uvek nisu dovoljno stasala da bi koristila sigurnosni pojas. Kada dete prelazi na buster sedište, važno je da razumete kriterijume za njegovo pravilno korišćenje u vozilu.

Isto tako je važno da izaberete sedište koje odgovara uzrastu, težini i visini deteta, ali i da pravilno postavite sedište u automobilu. Edukacija dece o važnosti korišćenja buster sedišta i pravilnog vezivanja ima presudnu ulogu u obezbeđivanju njihove sigurnosti.

Pravilna upotreba buster sedišta i poštovanje zakonskih propisa su baza za zaštitu dece u saobraćaju. Stroge kazne za nepoštovanje ovih pravila naglašavaju ozbiljnost primene ovih mera.

Slika: Free Photo | Portrait boy in car with headphones listening music (freepik.com)


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Dodajte komentar