SrbijaSpace logo

Sve što treba da znate o životnom osiguranju

 

Sve što treba da znate o životnom osiguranju


Životno osiguranje vam pomaže da na pravi način ulažete novac u svoju budućnost, zaštitite svoje najbliže i istovremeno uštedite dovoljno novca kako biste mogli da planirate sledeće životne korake.

Polisa životnog osiguranja koju otplaćujete na mesečnom nivou neće vam narušiti kućni budžet, jer fiksna cena ne postoji, te vi sami određujete koliko ćete uplaćivati.

U nastavku saznajte više o tome šta je životno osiguranje, koje vrste postoje, šta je i kako se izračunava osigurana suma, šta je premija, ali i šta se dešava u slučaju smrti osiguranika.


Šta je životno osiguranje i koje su njegove prednosti?


Životno osiguranje predstavlja važan korak u planiranju finansijske sigurnosti porodice. U svakodnevnom životu retko ko razmišlja o mogućnosti sopstvenog odlaska sa ovog sveta. Ali to je neminovno, a upravo osiguranje omogućava da se olakša taj težak period za najmilije, dok se istovremeno štedi novac u slučaju kada do smrti do ne dođe pre isteka osiguranja, što je naravno situacija koju svako od nas iščekuje.

Plaćanjem premije, osiguravate da vaša porodica dobije isplatu dogovorene sume u slučaju vaše smrti, što može biti ključno za njihovu dalju finansijsku stabilnost.

Osiguranje nije samo štednja, već i investicija za budućnost koja osigurava obrazovanje vaše dece i vašu finansijsku stabilnost u starosti. Postoji mnogo razloga za odabir životnog osiguranja, uključujući finansijsku zaštitu u slučaju težih bolesti i podršku porodici u nepredviđenim situacijama.

Kupovina životnog osiguranja je prepoznata kao način da se reše mnoga važna životna pitanja, poput kupovine stana, izgradnje kuće ili planiranja penzionerskih dana. Razmislite o svojim dugoročnim potrebama i iskoristite priliku da se informišete o različitim opcijama životnog osiguranja kako biste napravili najbolji izbor za svoju budućnost.


Vrste životnog osiguranja i njihove karakteristike


Postoje tri osnovne vrste: riziko, štedno i mešovito osiguranje, gde svako od njih ima posebne specifičnosti i prednosti.


Riziko životno osiguranje


Riziko osiguranje fokusira se na finansijsku zaštitu porodice u slučaju smrti osiguranika. Ova vrsta osiguranja je popularna prilikom podizanja stambenog kredita, jer osigurava isplatu kredita u slučaju smrtnog ishoda, te tako osigurava finansijsku stabilnost porodice.

Premije su obično niže u poređenju sa drugim vrstama osiguranja, a pokrivenost se završava isplatom ugovorene sume u slučaju smrti, bez isplate u slučaju doživljenja isteka polise.


Štedno životno osiguranje


Štedno osiguranje pruža kombinaciju štednje i finansijske sigurnosti, a idealno je za one koji teže da odvajaju novac za buduće potrebe, ali i nisu baš vični pri uštedi novca.

Ovim osiguranjem se mesečno odvaja određena suma, koja se ne može povući prvih nekoliko godina, pa tako omogućava disciplinovanu štednju. Nakon određenog perioda, možete povući deo sredstava ili sačekati istek polise da pristupite celokupnoj sumi, što je svakako bolja opcija, jer time imate dobit od vaše štednje.


Mešovito životno osiguranje


Mešovito osiguranje kombinuje karakteristike štednju i zašitu života. Ovo osiguranje isplaćuje ugovorenu sumu u slučaju smrti osiguranika tokom trajanja polise, ili ako osiguranik doživi istek ugovorenog perioda.


Mladi
 

Ako osiguranik doživi istek ugovorenog perioda, osiguravajuće društvo isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu, što se može posmatrati kao povraćaj štednje sa dodatkom. Ukoliko osiguranik premine pre isteka perioda, osigurana suma se isplaćuje porodici ili osobi koju osiguranik odredi kao korisnika. Takođe, u okviru mešovitog osiguranja mogu se ugovoriti određena dodatna pokrića poput hirurških intervencija, bolničkih dana i slično.

Sve tri vrste osiguranja služe kao sredstvo zaštite i finansijske stabilnosti, ali je važno razumeti njihove specifičnosti kako biste izabrali opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i životnim okolnostima. Zato je naš savet uvek pronaći stručnog i pouzdanog savetnika za osiguranje koji će vam najbolje predočiti sve uslove.


Šta je premija životnog osiguranja?


Premija (cena) životnog osiguranja je ključni element svake polise osiguranja. Predstavlja novčani iznos koji osiguranici izdvajaju za svoju polisu osiguranja.

Ova premija se može uplaćivati na različite načine: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili čak jednokratno, prilikom potpisivanja ugovora.

Visina premije zavisi od niza faktora:

  • iznosa osiguranja;
  • trajanja polise;
  • vrste osiguranja;
  • osobenosti osiguranika poput starosti, zdravstvenog stanja i životnog stila.


Cena se utvrđuje na osnovu procene rizika kojem je osiguranik izložen. Osiguravajuća društva koriste statističke modele i istorijske podatke da bi procenila verovatnoću nastupa osiguranog slučaja, kao što je smrt ili trajni invaliditet osiguranika, u okviru ugovorenog perioda.

Mladi i zdravi pojedinci obično plaćaju niže premije, jer se smatra da je verovatnoća zahteva za isplatu kod njih manja. Nasuprot tome, stariji ljudi ili oni sa postojećim zdravstvenim problemima mogu očekivati više premije zbog većeg rizika.

Pored toga, visina premije može zavisiti i od izbora pokrića. Na primer, osiguranje koje pokriva više rizika ili pruža širu zaštitu, imaće i višu premiju.

Takođe, izbor između različitih opcija plaćanja premije može uticati na ukupne troškove osiguranja. Plaćanje premije na godišnjem nivou često izlazi jeftinije u poređenju sa mesečnim ili kvartalnim plaćanjem, jer osiguravajuće kompanije obično nude popuste za manji broj transakcija.

Važno je napomenuti da visina premije nije fiksna, već je u vašim rukama i može se prilagođavati tokom trajanja polise. Stoga, kada birate životno osiguranje, razmotrite sve opcije i odaberite premiju i plan plaćanja koji najbolje odgovaraju vašim finansijskim mogućnostima i potrebama.

Nadamo se da ste dobili sve važne odgovore koji se tiču životnog osiguranja, kao i da ste uvideli zbog čega je ono pogodno za budućnost.

FOTOGRAFIJE:

https://www.pexels.com/photo/family-walking-on-path-1682497/

https://www.pexels.com/photo/parents-looking-at-their-cute-son-6209277/

  


Autorski tekst: Srbijanka Stanković


Dodajte komentar